dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ข้อควรรู้ ประตูบานเลื่อน

คำแนะนำในการเลือกใช้มอเตอร์

1.ควรเลือกมอเตอร์ให้เหมาะสมกับขนาดของประตู โดยเปรียบเทียบจากวัสดุที่ใช้ทำประตู+ขนาดความกว้าง+ความสูงของประตูบ้านท่าน เพื่อคำนวนน้ำหนัก หากท่านเลือกมอเตอร์ไม่เหมาะสมกับขนาดน้ำหนักประตูจะทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานต่อไปในภายหลัง โดยผู้ใช้ควรศึกษาให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อมอเตอร์ (หากไม่ทราบควรขอคำแนะนำจากบริษัท)

2.ท่านผู้ใช้ควรคำนึงถึงการใช้งานของมอเตอร์ เนื่องจากมอเตอร์ประตูรีโมทมีด้วยกันหลายรุ่น หลายแบบ ดังนั้น ผู้ใช้จำเป็นจะต้องคำนึงถึงการใช้งานมอเตอร์ในการเปิด-ปิดประตูบ่อยครั้งในแต่ละวัน หากมีการเปิด-ปิดประตูบ่อยครั้งมากในแต่ละวัน ควรเลือกมอเตอร์ระบบเฟืองเกียร์แช่น้ำมัน

3.มอเตอร์บานเลื่อนแบบไฟฟ้ากระแสสลับ AC ทุกรุ่นปรับแรงชนกระแทกของบานประตูให้หนักเบาได้

4.การป้องกันประตูปิดชนกระแทก ควรติดตั้งระบบโฟโต้เซลล์ ถ้ามีวัตถุตัดลำแสงอยู่ประตูจะไม่ปิดไปชน และขณะประตูกำลังปิด หากมีวัตถุผ่านหรือตัดลำแสง ประตูจะหยุดและถอยกลับจนสุด โดยไม่ชนวัตถุนั้น

5.มอเตอร์บานเลื่อนแบบไฟฟ้ากระแสตรง DC จะใช้งานได้ถ้าไฟฟ้าดับโดยใช้ไฟที่เก็บสำรองไว้ในแบตเตอรี่

6.มอเตอร์แบบ DC จะเปิดและปิดประตูได้เร็วและนิ่มนวลกว่ามอเตอร์แบบ AC โดยราคาจะสูงกว่า

การตรวจเช็คก่อนติดตั้งตัวเครื่อง

     ก่อนที่จะทำการติดตั้งตัวเครื่อง จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้อีกครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อติดตั้งตัวเครื่องไปแล้วจะทำให้เครื่องทำงานได้ดีและใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุด

1.ตรวจดูโครงสร้างของประตู เช่น ล้อ ราง และล้อประคองดูว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานหรือไม่ รางและเพลาจะต้องเรียบสม่ำเสมอ ล้อและล้อประคองต้องไม่ฝืด และขณะประตูเคลื่อนที่เปิด หรือปิดต้องไม่มีอาการแกว่งของประตู

2.ลองใช้มือผลักเข็น เปิด-ปิดประตู ดูว่ามีความฝืดหรือไม่

3.จะต้องติดตั้งเหล็กห้ามล้อบริเวณราง หรือเพลา ประตูเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูกระแทกกับเสารองรับและป้องกันการตกรางของประตู

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง ล้อ รางและเพลา

    
การเคลื่อนที่ของประตูจะเรียบสม่ำเสมอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับล้อ รางและเพลา เป็นหลักรูปทรงของล้อจะเป็นรูปตัว V หรือตัว U ก็ได้ ล้อรูปตัว V จะใช้คู่กับรางเหล็กฉากขนาด 50x50 มม. ส่วนล้อรูปตัว U จะใช้กับเหล็กเพลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. และเพื่อให้เกิดแรงเสียดทางขึ้นน้อยที่สุด จึงควรใช้ล้อเพียง 2 ล้อเท่านั้น ล้อรูปตัว U จะใช้งานได้ดีกว่ารูปตัว V เพราะเกิดแรงเสียดทาน จากการเสียดสีระหว่าง ล้อกับรางน้อยกว่า ดังนั้นล้อรูปตัว U จึงเลื่อนได้สม่ำเสมอและใช้งานได้นานกว่าถ้าเป็นรางรูปตัว V แนะนำควรใส่เหล็กเพลากลมเสริมด้านบนขนาดอย่างน้อย 4 หุน ถ้าประตูใหญ่ใส่เพลาขนาด 6 หุน


การติดตั้งล้อประคองบานประตู


  ล้อประคองเป็นสิ่งจำเป็นในการรองรับส่วนบนของประตู ซึ่งมีประโยชน์ส่งผลให้ Rack เฟืองขับของมอเตอร์และลิมิตสวิทซ์ทำงานได้ถูกต้อง อันจะโยงไปถึงการทำงานของระบบควบคุมของมอเตอร์ ล้อประคอง จะติดตั้งไว้ตามแนวยาวขนานกับขอบด้านบนของประตู และมีจำนวนไม่ต่ำกว่าสองล้อ และต้องมีความยาวอย่างน้อย 200 มม. (ห้ามน้อยกว่า 200 มม.)


ตัวหยุดกันประตูเปิดเลย

     การติดตั้ง Safrty Stop ควรติดตั้งให้เลยประตูประมาณ 2 ซม. ติดในขณะที่ประตูเปิดสุดการติดตั้งต้องยึดให้แน่นกับพื้นและราง

Theera Auto.com  Call.02 927 9474-6  Fax.02 927 9478หจก.ธีระออโต้ Tel.(02) 927 9474-6 Fax.(02) 927 9478 Email. theeraautogate@gmail.com